Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για τον Όμιλο Κοπελούζου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Όμιλος Κοπελούζου Website: http://www.copelouzos.gr/en

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έμπειρο προσωπικό και η ικανότητα της άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είναι βασικοί παράγοντες για τις επαγγελματικές επιτυχίες του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ.

H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με την TERRA υλοποίησαν σύνθετη εφαρμογή Γεωπληροφορικής για τον Όμιλο Κοπελούζου. Η λύση βασίζεται σε εμπορικά λογισμικά της ESRI, ιδιοποιημένες  εφαρμογές και χαρτογραφικά δεδομένα  ενώ περιλαμβάνει και τμήμα Back Office και Web εφαρμογές για εσωτερικούς & εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς χρήστες. Το διαδικτυακό λογισμικό “Web Application Manipulation Platform” που επιτρέπει στην εταιρεία να προβάλει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα της, με απλό και κατανοητό τρόπο στο διαδίκτυο (internet ή intranet). Το λογισμικό περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: εμφάνιση σημειακών δεδομένων (πελάτες, καταστήματα κλπ) που προέρχονται από αρχείο excel στον χάρτη, σύνδεση ψηφιακών αρχείων με γεωγραφικά σημεία (εικόνα καταστήματος, pdf αρχείο κλπ), διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων για εμφάνιση στον χάρτη (επιλογή, εισαγωγή, διαγραφή και φόρτωση γεωγραφικών δεδομένων στην web εφαρμογή), δημιουργία εφαρμογής, διαχείριση των χρηστών της εφαρμογής, δημιουργία περιοχών κάλυψης γύρω από επιλεγμένα σημεία, εμφάνιση δημογραφικών δεδομένων για συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης. Οι περιοχές κάλυψης είναι γεωγραφικά πολύγωνα (περιοχές) που αναπαριστούν την απόσταση η οποία μπορεί να καλυφθεί από ένα σημείο π.χ. κατάστημα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι το πλήθος των πελατών ενός καταστήματος σε χρονική απόσταση 10 λεπτών από το κατάστημα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;