Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την Breezer International Ltd

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Breezer International Ltd

Η εταιρεία, που εδρεύει στη Γκάνα, είναι πάροχος καυσίμων στη Γκάνα έχοντας υπό την ευθύνη της ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων στη, Accra. Έχοντας ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων της και την επέκταση του δικτύου της, επενδύει σε τεχνολογία Γεωπληροφορικής.

Το έργο “Power GeoPlatform” αποτελεί σημαντική απόδειξη υλοποίησης καινοτόμων λύσεων Γεωπληροφορικής με βάση αυστηρό χρονοδιάγραμμα για ιδιωτικές εταιρείες. Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδίασε και ανέπτυξε διαδικτυακή εφαρμογή βάσης δεδομένων για την καταγραφή των εγκαταστάσεων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος, ανέπτυξε εργαλεία οπτικοποίησης για τη χαρτογράφηση της χωρικής διανομής των απαιτούμενων στοιχείων καιθώς και μοντέλο χωρικής ανάλυσης, ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας χαρτών. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου η GET παρήχε τεχνική υποστήριξη και επαγγελματική εκπαίδευση στα στελέχη της Breezer. Η λύση βασίστηκε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ανεξάρτητων αλλά διασυνδεδεμένων τμημάτων (modules) που εξυπηρετούν την επιχειρηματική λογική της εταιρείας. Yιοθετήθηκε μια προσέγγιση ανοιχτής αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να διασφαλιστεί μελλοντικά η περεταίρω ανάπτυξη, κλιμάκωση καθώς και η εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Επίσης, η λύση είναι βασισμένη στα πιο ευρέως διαδομένα πρωτόκολλα ανοιχτών πρότυπων (ISO, OGC, στο χώρο της Γεωπληροροφικής και της Πληροφορικής γενικότερα. Για το έργο αυτό η GET ανέπτυξε Μοντέλο Χωρικής Ανάλυσης σχετικά με την τοποθέτηση νέου πρατηρίου με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των συναλλαγών, κοινωνικά και οικονομικά κέντρα, αριθμός πρατηρίων εντός συγκεκριμένης ακτίνας και περιοχής.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;