Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου NETCASTLE

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Website: http://pin.gov.gr/homepage.php

Το έργο με τίτλο “Network creation and promotion of castles” και ακρωνύμιο “NetCastle” υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2- Προώθηση και αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.
Η GET συμμετείχε στο έργο ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “NETCASTLE (Network creation and promotion of castles)“.αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Το έργο αφορά στην ανάδειξη και προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού προϊόντος στην διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισμού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κάστρων των στοχευμένων περιοχών. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισμική και εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων καινοτόμων διαδραστικών βιωματικών υπηρεσιών. Η GET ανέπτυξε εφαρμογή Γεωγραφικών Πληροφοριών με τη χρήση και παραμετροποίηση Ελεύθερων Λογισμικών  / Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα καθώς και Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων.  

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;