Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: “Παλαιό-Επιστήμη και Ιστορία”, Ανεξάρτητη Ομάδα Ερευνών Max Planck

Η ερευνητική ομάδα εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία ως μια ανθρωπιστική επιστήμη, συγκλίνει με τις περιβαλλοντικές επιστήμες που επικεντρώνονται στο παρελθόν. Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και αναπτύσσουν πρακτικές σχετικά με την αλληλεπίδραση της ιστορίας με τις φυσικές επιστήμες.

Website: https://www.shh.mpg.de/1056512/psh

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη υποδομής για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία Οθωμανικών κατάστιχων και χαρτογραφικών δεδομένων.

Η GET, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή, προσανατολισμένη στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ινστιτούτου, ανέπτυξε εύχρηστα εργαλεία για την υποστήριξη όλων των εσωτερικών λειτουργιών της ερευνητικής ομάδας, σχετικά με την ψηφιοποίηση της ιστορικής πληροφορίας.

Για το έργο, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, με στόχο τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, που περιλαμβάνεται σε Βυζαντινά, Οθωμανικά και Βενετικά κατάστιχα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν φόρμες που επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων και την αλληλεπίδραση πολλών χρηστών ταυτόχρονα με τη γεωχωρική βάση δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό:

  • καταγράφεται και τεκμηριώνεται η ιστορική πληροφορία σε μια κεντρική βάση δεδομένων.
  • διευκολύνεται το ερευνητικό έργο και υποστηρίζονται όλες οι αναλυτικές διαδικασίες της ομάδας.
  • αναδεικνύεται η χρονο-χωρική διάσταση της σημαντικής αυτής ιστορικής πληροφορίας και καθίσταται δυνατή η χαρτογραφική απεικόνισή της.
  • δημιουργείται η υποδομή για την ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και την ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL/PostGIS
  • Quantum GIS

 

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;