Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και διαχείρισης τουριστικών δεδομένων για την Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Ηπείρου

Website: http://www.php.gov.gr/

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στα Ιωάννινα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Την μέριμνα για την διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του έργου έχει η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Φορέα.

 

Στο πλαίσιο του έργου “PASSENGERS AND LOGISTICS INFORMATION EXCHANGE SYSTEM” (ARGES), η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) υλοποίησε ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Η GET δημιούργησε πληροφοριακό σύστημα που  συγκεντρώνει από διασυνδεδεμένα συστήματα και διαθέτει στους χρήστες του ή σε άλλα συστήματα, δεδομένα όπως: στοιχεία συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, λιμενικών υπηρεσιών διακίνησης επιβατών και οχημάτων, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος παρέχονται οι εφαρμογές: εικονικής περιήγησης και τουριστικής προβολής, κίνησης και δρομολογίων στα λιμάνια, κυκλοφοριακής ροής και συμβάντων στο οδικό δίκτυο, γεωπύλης και πύλης ανοιχτών δεδομένων.

Το ARGES αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας  – Ιταλίας που ξεκίνησε εδώ και χρόνια μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων της Απούλιας (νοτιοανατολική Ιταλία) και της Ελλάδας, με σκοπό την από κοινού διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν στις ροές των μετακινήσεων επιβατών και εμπορευμάτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Ιδιοποιημένες εφαρμογές βασισμένες σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;