Έργα INSPIRE

Announcement Date: 1 Ιανουαρίου, 2008

Ολοκληρώνουμε επιτυχημένα τα πρώτα έργα υλοποίησης της οδηγίας Inspire στην Ελλάδα για τον ΟΚΧΕ και το Υπουργείο Γεωργίας.