Έργα INSPIRE

Announcement Date: Ιανουάριος 1, 2008

Ολοκληρώνουμε επιτυχημένα τα πρώτα έργα υλοποίησης της οδηγίας Inspire στην Ελλάδα για τον ΟΚΧΕ και το Υπουργείο Γεωργίας.