Έργα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς

Announcement Date: 31 Δεκεμβρίου, 2020

Η εμπλοκή μας σε έργα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκει απήχηση και εφαρμόζεται  σε έργα πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η λύση βασίζεται στα αποτελέσματα του επιτυχημένου ερευνητικού έργου «Μουσείων Τόπος» και προσφέρει νέες μεθοδολογίες καταγραφής και διάχυσης της πληροφορίας που αφορά το κτιριακό απόθεμα σε περιοχές σημαντικού  αρχιτεκτονικού κάλλους.