Πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων προγνωστικών περιβαλλοντικών μοντέλων για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΦΕ “Δημόκριτος”

Website: http://www.demokritos.gr/

Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται.  
Η GET ολοκλήρωσε επιτυχημένα έργο που αφορούσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας διάχυσης των δεδομένων που εκμεταλλεύεται την  υπολογιστική πλατφόρμα Cyber-infrastructre for Climate Research Management – CCRM του έργου «ENTEC- Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» (Ε-1763). Το CCRM δίνει έμφαση στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την έρευνα του κλίματος:
 • Μοντελοποίηση αέριας ρύπανσης,
 • Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων
 • Διαχείριση κινδύνων σχετικών με φυσικά και ανθρωπογενή φαινόμενα
 • Βραχυχρόνια πρόγνωση καιρικών φαινομένων
 • Εποχική πρόγνωση κλίματος
H πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης της μετεωρολογικής πληροφορίας βασίζεται σε τεχνολογίες ΕΛΛΑΚ και περιλαμβάνει τη χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων Postgresql, το λογισμικό διάχυσης χαρτογραφικών υπηρεσιών Geoserver και το λογισμικό χαρτογραφικής αποτύπωσης GET NEXT Viewer. O GET NEXT Viewer είναι ένα σύγχρονο λογισμικό χαρτογραφικής αποτύπωσης και ανάλυσης που βασίζεται σε σύγχρονα υπολογιστικά πλαίσια όπως η HTML5 και η javascript καθώς και η βιβλιοθήκη openlayers 3 για τη χαρτογραφική διαχείριση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • Geoserver
 • GET NEXT VIEWER
 • OpenLayers 3
 • HTML 5
 • Javascript

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;