Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής για την εταιρεία Enveco A.E.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: ENVECO A.E. Website: www.enveco.gr/

Η ENVECO S.A. παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον τομέα του Περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες. Η μακρά εμπειρία των μηχανικών, βιολόγων, περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που εργάζονται στην ENVECO εγγυώνται την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στο Περιβάλλον.

 

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με την Εταιρεία ENVECO A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου που αφορά την ανάπτυξη «Εφαρμογής διαδικτυακής παρουσίασης των στοιχείων που προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων». Η Εφαρμογή είναι διαδικτυακή και εμφανίζει περιβαλλοντικά δεδομένα της κεντρικής βάσης περιβαλλοντικών μετρήσεων. Η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των δεδομένων ενδιαφέροντος βάσει περιγραφικών κριτηρίων, όπως περιοχή, κατηγορία, σταθμός, χρονική περίοδος (ημ/νία, ώρα). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται τόσο σε πινακοποιημένη μορφή, όσο και με τη μορφή γραφημάτων. Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα  χαρτογραφικής αναπαράστασης των σταθμών (σημείων) μέτρησης, η παρουσίαση των σταθμών πραγματοποιείται σε διαδραστικό χάρτη ανά θεματική ενότητα (π.χ. αέρια ρύπανση, νερά, θόρυβος κ.λπ.), η επιλογή πληροφοριών για το σταθμό παρέχει αφενός περιγραφικά χαρακτηριστικά του σταθμού, όπως τοποθεσία, περιγραφή, κωδικό κ.λπ., αφετέρου επιτρέπει τη μετάβαση στην καρτέλα αναζήτησης και παρουσίασης αποτελεσμάτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;