Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη “Γνώσις Computer”

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Website: http://www.pste.gov.gr/

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, αποτελείται από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα και έχει πρόσβαση τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος, όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος μέσω εσωτερικών θαλασσών και μεγάλου μήκους ακτών. Έχει έδρα τη Λαμία, πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέπτυξε την  Υποδομή Ανοιχτών Δεδομένων και την Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών για την Γνώσις Computer, μέλος της Ένωσης που υλοποιεί το ερευνητικό έργο “Ανάπτυξη ενός Γεω-Περιβαλλοντικού Πληροφ. Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (GENCENG)”. Στόχος του έργου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με: την κατάσταση του περιβάλλοντος σε κάθε τοποθεσία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και την ατμόσφαιρα, την ύπαρξη των πιο σημαντικών επενδύσεων (π.χ. βαριές βιομηχανίες, υδατοκαλλιέργεια) ή των διάχυτων πηγών ρύπανσης (π.χ. άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, μεταλλεία, αγροκτήματα ψαριών), τις υφιστάμενες έρευνες, μελέτες και μετρήσεις για τις περιοχές υψηλού κινδύνου που βρίσκονται υπό εξέταση, τις χρήσεις γης και το νομικό καθεστώς σε οποιαδήποτε περιοχή και τα δίκτυα υποδομής. Η υλοποίηση της διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διάθεση γεωχωρικών πληροφοριών έγινε από τη GET σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4305/2014. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα. Το σύστημα υποδομής ελεύθερων διαθέσιμων δεδομένων συνεργάζεται πλήρως με την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;