Σχεδιασμός και Υλοποίηση Χωρικής Βάσης Δεδομένων για το Υπουργείο Γεωργίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπουργείο Γεωργίας)

Website: http://www.minagric.gr/index.php/el/

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ως αρμοδιότητες τη διαμόρφωση της πολιτικής στον αγροτικό τομέα καθώς και θέματα που αφορούν σε ετήσια και πολυετή προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Διαθέτει πλήθος δεδομένων εικονιστικών και διανυσματικών για το σύνολο της χώρας.

Το έργο αφορά στην οργάνωση των χωρικών δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ. με στόχο την ένταξη τους σε ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης τους και διάχυσής τους στους ενδιαφερομένους. Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα του συνολικότερου έργου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα».

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέλαβε και ολοκλήρωσε την καταγραφή και την τεκμηρίωση (ονοματολογία – κωδικοποίηση – ταξινόμηση) των χωρικών δεδομένων του Υπουργείου, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και την εισαγωγή των δεδομένων στη βάση. Η βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει και διαχειρίζεται: χωρικά και περιγραφικά δεδομένα, μεταδεδομένα των χωρικών δεδομένων, πληροφορίες για τα αρχεία στα οποία είναι αποθηκευμένα ή προέρχονται τα χωρικά δεδομένα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της χωρικής βάσης δεδομένων συνδέεται άρρηκτα με το έργο «Σύστημα Ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης μέσω διαδικτύου των δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» στο οποίο συμμετείχε επίσης η GET.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;