Συστημα Πρόληψης και Διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Website: http://ppel.gov.gr/ Το 54% της συνολικής έκτασης του Νομού Κορινθίας καλύπτεται από δασικά φυσικά οικοσυστήματα. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη Ν.Α. Κορινθίας να έχει καλύτερο σχεδιασμό για την προετοιμασία και την ετοιμότητα της, ορθή διαχείριση του προσωπικού και των πόρων της κατά την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων, άμεση απόκριση σε περιπτώσεις πυρκαγιών, αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων και καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών.
Η ένωση εταιρειών ANΚO A.E., ΜΑΠ Ε.Π.Ε., GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) και ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε. υλοποιήσαν το έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας” για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες και χαρτογραφικά δεδομένα που παρέχουν την πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση και  διαχείριση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών σε όλα τα στάδια του φαινομένου που αφορούν στην προστασία από τις πυρκαγιές, την έγκαιρη ενημέρωση φορέων και πολιτών, τη διαχείριση των συμβάντων, την εκτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Η GET είχε αναλάβει το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη των υποσυστημάτων διαχείρισης δεομένων, γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης και συντήρησης οδικού δικτύου, διαχείρισης αρχείων, αποτίμησης καμένων εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, προσδιορισμού είδους βλάστησης. Η αρχιτεκτονική λογική που βασίζεται το Έργο είναι η λογική δυο κεντρικών πυρήνων, το Γεωγραφικό Σύστημα και τον Επιχειρησιακό Πυρήνα, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποσυστήματα με καθορισμένες λειτουργίες και διαθεσιμότητες μεταξύ τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Geomedia
  • Firetactic
  • Iδιοποιημένες εφαρμογές αναγνώρισης βλάστησης, ανίχνευσης πυρκαγιών και αποτίμησης ζημιών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;