Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Τουριστικών Δεδομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την BYTE Computers ΑΕΒΕ

 

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφερειακή Δυτικής Ελλάδας

Website: http://ppel.gov.gr/

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και το δυτικό της Στερεάς Ελλάδας. Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσά της είναι η Πάτρα.

 
Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αποτύπωση του «καλαθιού» των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών μονάδων (παραγωγοί, φορείς πιστοποίησης, αγροτικές ενώσεις, επιχειρήσεις) του κλάδου. Το Ηλεκτρονικό Καλάθι αποτελεί τον κινητήριο άξονα του υλοποιούμενου, από την ΠΔΕ, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της ΠΔΕ», και των συνοδευόντων αναπτυξιακών του εργαλείων, όπως το Καλλιεργητικό/Κτηνοτροφικό Πλάνο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, το Δημοπρατήριο και η Συμβολαιακή Γεωργία. Το Ηλεκτρονικό Καλάθι αποτελεί εφαρμογή για την ανάδειξη και ενίσχυση και του Αγροτουρισμού και Γαστρονομικού Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ως υπεργολάβος της BYTE COMPUTER A.B.E.E., υλοποίησε μέρος του έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Στο πλαίσιο του έργου η GET ανέλαβε την ενσωμάτωση Πινάκων Γεωχωρικών Δεδομένων στη Βάση Δεδομένων, το Σχεδιασμό και Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γεω-Πληροφοριακός Χάρτης, με ενσωμάτωση του GET SDI Portal στη Διαδικτυακή Πύλη του έργου.    
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;