Δημιουργία πύλης πρόσβασης σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας

website: https://pste.gov.gr/

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε άμεση γειτνίαση με την Μητρόπολη της Αθήνας, καταλαμβάνει ένα εδαφικά κρίσιμο τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, κυρίαρχων διεθνών πυλών της ελληνικής χερσονήσου αλλά και μεταξύ της Αθήνας και του αναδυόμενου βορειοδυτικού διδύμου Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα στον άξονα της Αδριατικής. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη στρατηγική “Έξυπνη Περιφέρεια”, που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλίες και πολίτες. Στόχος της στρατηγικής είναι να εισαγάγει καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στη διοίκηση, στη διαφάνεια, στην οικονομία, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και να δώσει βήμα συμμετοχής στους πολίτες.  
Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES σε συνεργασία με τη ΝΑΜΑ Α.Ε. δημιούργησε για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πύλη πρόσβασης σχεδόν πραγματικού χρόνου, σε ανοικτά δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus. Μέσω δυναμικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών θέασης και τηλεφόρτωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC, μπορεί ο επισκέπτης – χρήστης να αναζητήσει, δεί και χρησιμοποιήσει πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες για κάθε σημείο ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε μεγάλο χρονικό εύρος. Η υπηρεσία μπορεί να υποστηρίξει μεταξύ άλλων δυναμικά ανάγκες γεωγραφικής επιμόρφωσης, παρακολούθησης του περιβάλλοντος, διαχείρισης κρίσεων, εντοπισμού αλλαγών χρήσεων, παρακολούθησης δεικτών θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή. Η υπηρεσία πρόσβασης στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel θα συνοδεύεται από εργαλεία που θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτοδύναμα παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλες εφαρμογές ή αυτόνομα ή μέσω του προσφερόμενου λογισμικού. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Sentinel Hub της Sinergise  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GETSDI Portal
  • GETOpen Data
  • ιδιοποιημένες εφαρμογές

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;