Διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων με σκοπό την οπτικοποίηση θαλάσσιων γεωφυσικών παραμέτρων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Website: http://mrsg.aegean.gr/

Η Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διενεργεί έρευνα για την αξιοποίηση, ανάλυση και οπτικοποίηαη δορυφορικών δεδομένων και δεδομένων UAV για το το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ομάδα διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων, ωκεανογραφικά φαινόμενα, χαρτογράφιση θαλάσσιας βλάστησης, βαθυμετρία, ανίχνευση ακτογραμμής.

Η GET συνεργάζστηκε με την Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργου σκοπός του οποίου ήταν η προμήθεια λογισμικού ανάπτυξης διαδραστικών διαδικτυακών πυλών γεωχωρικών δεδομένων (geoportals) κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίζει προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης που θα το συνοδεύουν στα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web services).

Η λειτουργικότητα που προσφέρεται παρέχει πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες WMS/WMTS, WCS και WFS στο περιβάλλον μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής πλατφόρμας.Τα δεδομένα που παρέχονται είναι: Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-1, Landsat, Modis.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα δορυφορικά δεδομένα, υλοποιήθηκαν τα εξής πακέτα εργασιών:
• παραμετροποίηση του λογισμικού GET SDI Portal ώστε να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του έργου
• ανάπτυξη και παραμετροποήση νέων εύχρηστων μονάδων λογισμικού (υπερκάλυψη): οι μονάδες λειτουργούν και ως ενσωματωμένες στο GET SDI Portal και ως ανεξάρτητες εφαρμογές
• παραμετροποίηση των επιπέδων πληροφορίας που εμφανίζονται στις παραπάνω εφαρμογές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GET SDI Portal
  • GETOpenData
  • Sentinel Hub
  • Ιδιοποιημένες εφαρμογές

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;