Υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων θαλάσσιου περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Website: http://pin.gov.gr/homepage.php

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου συμμετέχει με τον Milieukontant International Albania (επικεφαλής εταίροι), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και την Περιφέρεια της Αυλώνας (Regional Council of Vlora) στην υλοποίηση της Πράξης «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013.
H GET ολοκλήρωσε σε συνεργασία με την Εταιρεία DotSoft με επιτυχία έργο για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της υλοποίηση της Πράξης «SAIMON: SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013. Η Πράξη SAIMON είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ολοκληρωμένου συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης του κινδύνου ευτροφισμού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων του Ιονίου. H GET αξιοποιώντας την εμπειρία της σε έργα γεωπληροφορικής και περιβαλλοντικής πληροφορικής ανάπτυξε ένα αυτοματοποιημένο μηχανισμό λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπισης. Στις πηγές των δεδομένων περιλαμβάνονται το ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων παρακολούθησης της Γης Copernicus αλλά και η Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαστήματος NASA. Τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι η θερμοκρασία της θάλασσας, η συγκέντρωση της χλωροφύλλης και η διαύγεια της θάλασσας. Τα δεδομένα, μετά την επεξεργασία τους αποθηκεύονται σε μία κεντρική χωρική βάση δεδομένων, από την οποία στη συνέχεια παράγονται υπηρεσίες πρόσβασης και θέασης, σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC και της οδηγίας INSPIRE, αλλά και στατιστικά δεδομένα όπως μέσες τιμές δεκαημέρου και μέσες μηνιαίες τιμές για κάθε παράμετρο του συστήματος παρακολούθησης. Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται στο πλέον σύγχρονο περιβάλλον διαδικτυακής παρουσίασης και ανάλυσης χωρικών δεδομένων, το GET SDI PORTAL. Οι χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα απλό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, να παρακολουθήσουν τη χωρο-χρονική εξέλιξη της ποιότητας της θάλασσας είτε με τη μορφή θεματικών χαρτών είτε με τη μορφή διαγραμμάτων / χρονοσειρών. Η εφαρμογή παρέχεται ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS) και μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή της Ευρώπης.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • PostGIS
  • Quantum GIS (QGIS)
  • Geoserver
  • GeoWebCache
  • Geonetwork Opensource
  • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;