Τι λένε οι Πελάτες μας

Η ΥΓΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υλοποιηθεί  με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ που ανέπτυξε επιτυχημένα η GET και αποτελεί παράδειγμα ανοικτής διακυβέρνησης και υποδομή ουσίας  για την λειτουργία μίας σύγχρονης έξυπνης πόλης.
Συμεών Μισιρλόγλου

Προϊστάμενος Τμήματος GIS, Δήμος Θεσσαλονίκης

Η GET παρέχει σύγχρονα συνδυαστικά γεωχωρικά εργαλεία και χωρικά  δεδομένα που συμβάλλουν στη γρήγορη και τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Βασίλης Δημαράκης

Διευθυντής Πληροφορικής, Όμιλος Κοπελούζου

Ο Γεωπληροφοριακός χάρτης της ΡΑΕ αποτελεί στην Ελλάδα το πρώτο επιτυχημένο έργο διάχυσης γεωχωρικής πληροφορίας προς τον επαγγελματία που εφαρμόζει πλήρως τις εφαρμοστικές διατάξεις της οδηγίας Inspire. Η πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ GET SDI Portal που χρησιμοποιεί, έχει αποτελέσει την λύση  για πολλά αντίστοιχα έργα της Δημόσιας Διοίκησης στο τομέα αυτό.
Αλέξανδρος Καπέλλος

Διευθυντής Πληροφορικής, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου μας, είναι εργαλεία Δημοκρατίας και Διαφάνειας που βασίζονται σε εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ που ανέπτυξε επιτυχημένα η GET συμβάλλοντας στην πολιτική διαχείρισης της πληροφορικής που εφαρμόζουμε με αποδέκτη τον πολίτη αλλά και τον επαγγελματία..
Γιάννης Γιαννόπουλος

Δήμαρχος , Δήμος Γορτυνίας

Η GET συνέβαλλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη μία σύγχρονης λύσης γεωπληροφορικής για τη Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής που συνέδεσε τις μέχρι σήμερα απομονωμένες νησίδες πληροφορίας σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και εποπτείας. Η λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και το στρατηγικό σχεδιασμό της Υπηρεσίας μας, γίνεται πλέον με σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία και σε πραγματικό χρόνο, με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την υποστήριξη του πελάτη.
Δημήτρης Καρασταύρου

Πρόεδρος, Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής

Η GET αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ στην προσπάθειά του για την ανάπτυξη έργων και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών νησιών. Η επιστημονική και τεχνική επάρκεια των στελεχών της GET, συμβάλλει στην αντιμετώπιση απαιτητικών γεωχωρικών προβλημάτων, ενώ η ΥΓΕΠ του ΔΑΦΝΗ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του σύνθετου περιβάλλοντος των ελληνικού νησιωτικού χώρου.
Κώστας Κομνηνός

Διαχειριστής, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Το FarmaSense είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα Υποστήριξης Γεωργικών Αποφάσεων (AgriDSS), για την καθοδήγηση του αγρότη και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων με στόχο την βελτιστοποίηση των εισροών. Αυτή η λύση, παγκόσμιας εμβέλειας,  δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί χωρίς τα απαραίτητα σύγχρονα γεωχωρικά εργαλεία της GET.
Δημήτρης Λεωνιδάκης

CEO, FARMACON

Το Δίπυλον συνεργάστηκε με τη GET για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υποδομής και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων με σκοπό την ψηφιακή χαρτογράφηση των αρχαιοτήτων Αθηνών. Οι ανάγκες του έργου ήταν σύνθετες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση, και η GET ανταποκρίθηκε πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτής της προσπάθειας
Μαρία Πηγάκη

Χαρτογράφος- εταίρος ΑΜΚΕ , Δίπυλον

Εδώ και 3 χρόνια υπάρχει συστηματική συνεργασία με την GET στην r, συντήρηση και επέκταση του GIS της πόλης. Ξεκινώντας από τα πολεοδομικά ζητήματα,  έχουμε πλέον την πολυτέλεια να επεξεργαζόμαστε πιο πολύπλοκα πράγματα που αφορούν το αύριο του δήμου Χαλανδρίου. Η συνεισφορά τόσο στην εργασία στην υπηρεσία όσο και στον σχεδιασμό πραγμάτων που αφορούν την επόμενη μέρα στον δήμο Χαλανδρίου με την GET μας επέτρεψε να έχουμε στις οθόνες μας ένα πολυεργαλείο παροχής αξιόπιστων πληροφοριών  ανοιχτό στον οποιοδήποτε, από τις λίγες περιπτώσεις όπου η ουσία της νέας τεχνολογίας εκτός όλων των άλλων συναντά την ουσία της δημοκρατίας.
Κώστας Γερολυμάτος

Αντιδήμαρχος τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Χαλανδρίου

Χρειάζεστε βοήθεια στην υλοποίηση κάποιου έργου;

Επικοινωνήστε μαζί μας!