Άτλαντας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: D-Waste

Η D-Waste είναι μια εταιρεία συμβούλων, στόχος της οποίας είναι να κάνει την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων υπόθεση όλων και όχι μόνο των ειδικών και των υπευθύνων. Για το σκοπό αυτό δουλεύει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τοπικών και διεθνών κοινοτήτων, αναπτύσσοντας εργαλεία που φέρνουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ενημέρωση στα χέρια όλων των ενδιαφερόμενων, γρήγορα και εύκολα, με εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και εργαλεία διαδικτύου.

Website: http://d-waste.gr

Ο Ελληνικός Άτλαντας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αποτελεί την προσαρμογή σε εθνικό επίπεδο, του Παγκόσμιου Άτλαντα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Waste Atlas (http://atlas.d-waste.com) ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την D-Waste σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς ISWA (International Solid Waste Association), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH), WTERT (Waste-to-Energy Research and Technology Council), SWEEPNET (Regional Solid Waste Exchange of Information and Expertise Network), SWAPI (Solid Waste in Asia & the Pacific Islands) και το πανεπιστήμιο The University of Leeds.

Πρόκειται για μία εύχρηστη, διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα. Η εφαρμογή απεικονίζει τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα και επιτρέπει μεταξύ άλλων την απεικόνιση πληροφοριών σε διαφορετικά χαρτογραφικά υπόβαθρα καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση, τη στατιστική επεξεργασία και τη δημιουργία αναφορών και γραφημάτων με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ανάλογα με το επίπεδο προσβασιμόττητας του κάθε χρήστη.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εφαρμογή, περιλαμβάνουν ρεαλιστικά στοιχεία λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στοιχεία από τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά και διαθέσιμα δεδομένα αδειοδοτήσεων των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Η επικαιροποίηση των στοιχείων της εφαρμογής, θα γίνεται με ευθύνη του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α.).

Η υλοποίηση του έργου έγινε από την D-Waste για λογαριασμό του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. ενώ η ανάπτυξη της εφαρμογής, έγινε από την GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • GET SDI PORTAL
  • PHP / Javascript

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;