Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης μέσω του διαδικτύου των δεδομένων του Ο.Κ.Χ.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος Website: http://www.okxe.gr/el/ Ο Ο.Κ.Χ.Ε. είναι Δημόσιος Οργανισμός που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Οργανισμού υπάγονται και η διαχείριση – διάθεση στο κοινό ενός τεράστιου όγκου αεροφωτογραφιών (πάνω από 400.000) καθώς και χαρτογραφικού και κτηματολογικού υλικού. Yπάγεται πλέον στον φορέα Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.
Σε καθημερινή βάση, η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Κ.Χ.Ε. δέχεται αιτήσεις για χορήγηση αεροφωτογραφιών. Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί ο γρήγορος και ορθός εντοπισμός της περιοχής ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με την ημερομηνία λήψης των αεροφωτογραφιών. Παράλληλα, είναι απαραίτητο τα αρμόδια στελέχη του Οργανισμού να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο δεδομένων – εικονιστικών και διανυσματικών. Στο πλαίσιο του έργου, η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) πρωτοπορώντας ανέπτυξε standalone εφαρμογές δημιουργίας, επεξεργασίας, διαχείρισης και θέασης συνόλων μεταδεδομένων (metadata) απόλυτα συμβατών με τις επιταγές της Οδηγίας Inspire για τα μεταδεδομένα (Κανονισμός 1205/2008 της ΕΕ). Οι εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων του Οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται περισσότερες από 90.500 αεροφωτογραφίες και περισσότερα από 3.000 διαγράμματα. Επιπλέον, βρίσκονται σε στάδιο πιλοτικής λειτουργίας και ελέγχου δικτυακές υπηρεσίες χωρικών δεδομένων οι οποίες προδιαγράφονται από την Οδηγία Inspire. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: Υπηρεσία Εξεύρεσης (Discovery Service) και Υπηρεσία Θέασης (View services).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Geomedia
  • Terrashare
  • MS SQL Server
  • Ιδιοποιημένες εφαρμογές για τα μεταδεδομένα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;