Ιστοσελίδα και σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιάς στα πλαίσια του Έργου DISARM

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) το οποίο είναι το αρχαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το ΙΕΠΒΑ διαθέτει την αρχαιότερη και πληρέστερη ιστορική βάση κλιματικής πληροφορίας στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενάμιση αιώνα.

Website: https://www.meteo.gr/ 

Η GET, στα πλαίσια του έργου «DISARM – DROUGHT AND FΙRE OBSERVATORY AND EARLY WARNING SYSTEΜ» του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου καθώς και ενός διαδικτυακού εργαλείου προειδοποίησης για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή εφαρμογής του (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία).Η GET, στα πλαίσια του έργου «DISARM – DROUGHT AND FΙRE OBSERVATORY AND EARLY WARNING SYSTEΜ» του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου καθώς και ενός διαδικτυακού εργαλείου προειδοποίησης για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή εφαρμογής του (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία).

Η ιστοσελίδα του έργου αναπτύχθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress και είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο: https://disarmfire.eu 

Το διαδικτυακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που αναπτύχθηκε βασίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα παρέχονται μέσα από τις χαρτογραφικές υπηρεσίες του Geoserver με βάση τα πρότυπα WMS, WFS, ενώ η βασική διεπαφή της εφαρμογής βασίζεται σε τεχνολογίες html, php, javascript, css, openlayers.

H εφαρμογή παρουσιάζει δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου μετεωρολογικών σταθμών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παραμέτρους όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση, ατμοσφαιρική πίεση, ακτινοβολία, αλλά και εξειδικευμένους για τον κίνδυνο πυρκαγιάς δείκτες όπως οι FFDI, GFDI5 και FFWI.

Επιπλέον στην εφαρμογή παρουσιάζονται:

  • Δορυφορικά δεδομένα με τις ενεργές πυρκαγιές
  • Νέφη και δραστηριότητα ηλεκτρικών ατμοσφαιρικών εκκενώσεων
  • Αποτελέσματα βραχυπρόθεσμης μετεωρολογικής πρόγνωσης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • Openlayers
  • WordPress

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;