Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Αμαρουσίου

Website: https://www.maroussi.gr/

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Επενδύει τόσο σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις όσο και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών δημόσιας χρήσης του λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα αιτήματα και τις ανάγκες των δημοτών.

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Αμαρουσίου, ο οποίος έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή βασισμένη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα.

Το έργο αφορούσε στην Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών-Ε.Σ.Κ.Κ-Χώρων του Δήμου. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου καταρτίσθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Στη συνέχεια, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Υ.Γε.Π. που έχει αναπτύξει η GET για τον Δήμο Αμαρουσίου και η οποία αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της υλοποίησης, ενώ τροφοδοτούν και την κάθετη εφαρμογή υποστήριξης της Πολεοδομίας – GET e-POLEO – του Δήμου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • PostGIS
  • QGIS
  • Geoserver
  • GeoWebCache
  • Geonetwork Opensource
  • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;