Υπηρεσία GET Data For Digital Twins

Announcement Date: 31 Δεκεμβρίου, 2021

Μέσα στο 2021 διευρύναμε τις λύσεις μας μέσω της δημιουργίας της νέας επιχειρηματικής μονάδας «Data for Digital Twins». Μέσω αυτής, προσφέρουμε νέες υπηρεσίες συλλογής 4D δεδομένων. Η λύση βασίζεται στην καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων προερχόμενων από UAV αλλά και επίγειων μέσων συλλογής, βασιζόμενων σε κινούμενες πανοραμικές κάμερες – σαρωτές (Mobile Mapping).