ΥΓΕΠ

Announcement Date: 1 Ιανουαρίου, 2013

Υλοποιούνται τα πρώτα έργα ΥΓΕΠ σε εφαρμογή της Οδηγίας Inspire στη τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με αναμόρφωση της εισοδηματικής τους πολιτικής (Μάνδρα, Άρτα, Ζάκυνθος κ.ά.).