Τα πρώτα έργα

Announcement Date: 1 Ιανουαρίου, 2007

Υλοποιούμε σημαντικά έργα στον ιδιωτικό τομέα (Καθημερινή ΑΕ) και το Δημόσιο (Δ. Αθηναίων).