ΡΑΕ

Announcement Date: 1 Ιανουαρίου, 2012

Παρουσίαση στο συνέδριο του Inspire στην Κωνσταντινούπολη του Geoportal της ΡΑΕ που βασίζεται σε GETSDI Portal.