ΡΑΕ

Announcement Date: Ιανουάριος 1, 2012

Παρουσίαση στο συνέδριο του Inspire στην Κωνσταντινούπολη του Geoportal της ΡΑΕ που βασίζεται σε GETSDI Portal.