Ίδρυση

Announcement Date: 15 Φεβρουαρίου, 2006

Ιδρύθηκε η Εταιρεία και παρέχει λύσεις Γεωπληροροφορικής βασιζόμενη κυρίως σε τεχνολογία Intergraph και είναι η πρώτη Εταιρεία στην Ελλάδα που αναπτύσσει λύσεις αξιοποιώντας το API των Google Maps.