Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα

Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα

Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: “Παλαιό-Επιστήμη και Ιστορία”, Ανεξάρτητη Ομάδα Ερευνών Max Planck Η ερευνητική ομάδα εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία ως μια...
Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα

Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Δίπυλον Το Δίπυλον αποτελεί μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη διαφορετικών γνωστικών...
Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων από Οθωμανικά, Βυζαντινά και Βενετικά Κατάστιχα

Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου NETCASTLE

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων Website: http://pin.gov.gr/homepage.php Το έργο με τίτλο “Network creation and promotion of castles” και ακρωνύμιο “NetCastle” υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007...
Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και διαχείρισης τουριστικών δεδομένων για την Περιφέρεια Ηπείρου

Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και διαχείρισης τουριστικών δεδομένων για την Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Περιφέρεια Ηπείρου Website: http://www.php.gov.gr/ Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στα Ιωάννινα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνονται σε κεντρικό...
Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και διαχείρισης τουριστικών δεδομένων για την Περιφέρεια Ηπείρου

Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Τουριστικών Δεδομένων Adriatic-Route for Thematic Tourism

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Adriatic-Route for Thematic Tourism Website: http://www.adriatic-route.com/?lang=el Το ADRIATIC-ROUTE είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής μέσω πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών. Το έργο...