Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Τουριστικών Δεδομένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου

Website: http://www.portofnaxos.com/

Το Λιμενικό Ταμείο Νάξου αποφάσισε να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη τουριστική εφαρμογή η οποία είναι προσβάσιμη από τερματικά στο Λιμένα, αλλά και το διαδίκτυο, για την ενημέρωση των τουριστών, την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και την προβολή του νησιού.

H ανάπτυξη του ολοκληρωμένου τουριστικού πληροφοριακού portal για το Λιμενικό Ταμείο Νάξου έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη του νησιού. Μέσω της εφαρμογής αυτής είναι εφικτή η μαζική καταχώρηση, διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας που σχετίζεται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες που αφορούν τον τουρισμό στο νησί αλλά και την ενημέρωση και προβολή τω αξιοθέατων του τόπου.

Το portal χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα (back office web εφαρμογή) χρησιμοποιείται από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς για να καταχωρήσουν πληροφορίες (λεπτομέρειες καταλύματος, φωτογραφίες, θέση στο χάρτη κλπ). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εδικού κωδικού μοναδιαίας πρόσβασης. Το δεύτερο τμήμα (front office web και intranet εφαρμογή) είναι εκείνο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να αναζητήσουν πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους στο νησί (π.χ. που υπάρχουν ελεύθερα καταλύματα, για ποιο χρονικό διάστημα και τι προδιαγραφές πληρούν). Το τρίτο τμήμα (web thin client) προβάλλει τα αξιοθέατα του νησιού μέσω επικαιροποιημένων δορυφορικών εικόνων και χαρτών πολύ υψηλής ανάλυσης. Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εικονικής πλοήγησης στο νησί και επίσκεψης της θέσης συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος.Ο φορέας διαθέτει ειδικό λογισμικό GIS εγκατεστημένο σε PDA για την ενημέρωση των χαρτογραφικών και άλλων δεδομένων στη ύπαιθρο εάν και  όπου αυτό απαιτείται.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;