Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Αμαρουσίου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Αμαρουσίου

Website: https://www.maroussi.gr/

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Επενδύει τόσο σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις όσο και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών δημόσιας χρήσης του λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα αιτήματα και τις ανάγκες των δημοτών.

H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E. υλοποίησε το έργο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση υποδομών δημοσίας χρήσης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο δήμο Αμαρουσίου». Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργήθηκε για το Δήμο Αμαρουσίου δέσμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. Στους πολίτες επιτρέπεται πλέον ο ακριβής προσδιορισμός –μέσω συστήματος Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών – τυχών φθορών ή προβλημάτων και η προσωποποιημένη παρακολούθηση του αιτήματός τους μέσω διαδικτύου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η GET σχεδίασε και ανέπτυξε, με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών η οποία υποστηρίζει τις εσωτερικές ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου αναφορικά με τη Γεωπληροφορική (υπάλληλοι, στελέχη του Δήμου ως χρήστες και διαχειριστές ) αλλά και την υποστήριξη των πολιτών του Δήμου (απλοί πολίτες, επαγγελματίες) καθώς και τρίτων φορέων, μέσω σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Γεωχωρικών Πληροφοριών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;