«Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών Δεδομένων» για τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

H GET υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών δεδομένων» μέσω της Δημιουργίας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και Γεωβάσης Περιβαλλοντικών Πληροφοριών» με χρήση ανοικτού λογισμικού. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τον Φ/Δ καθώς μέσω αυτού μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα της περιοχής αρμοδιότητάς του με σκοπό τον ορθότερο – αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δράσεων/παρεμβάσεών του Φ/Δ.

H λύση ενσωματώνει δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, διαθέσιμα υπό την μορφή OGC webservices ικανά να υποστηρίξουν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων.

Παράλληλα με την προστασία των οικοσυστημάτων ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι προσανατολισμένος στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής, και στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιζητά η τοπική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω, ο Φορέας Διαχείρισης έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης της περιοχής, την παρακολούθηση των παραγόντων ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και είναι υπεύθυνος για γνωμοδοτήσεις δραστηριοτήτων, έργων κλπ. Επίσης, αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης.

 Website: https://www.fdlmes.gr/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • CKAN
  • Geoserver
  • GeoWebCache
  • OpenLayers
  • GeoExt
  • GET SDI PORTAL
  • GeoNetwork Opensource
  • QGIS

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;