Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών των Δήμων, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων.

1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη έξυπνη πόλη

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και του δικού σας Δήμου