Μετοχική Αύξηση

Announcement Date: 1 Ιανουαρίου, 2015

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η ανάπτυξη της ΥΓΕΠ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιείται η μετοχική ενίσχυση της Εταιρείας σε πόρους, μέσα, τεχνογνωσία και επεκτεινόμαστε σε νέους  τομείς δραστηριοτήτων  (Περιβάλλον, GeoBI).  Γινόμαστε μέλος του SI-Cluster.