Τόσο ο Δήμος Χανίων, όσο και ο Δήμος Πειραιά με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύουν στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών αφενός εμπλουτίζοντας τα γεωχωρικά τους δεδομένα με σύγχρονα χαρτογραφικά 3D υπόβαθρα, αφετέρου ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών τους υποδομών, επιλέγοντας τη λύση «Σύγχρονο Χαρτογραφικό 3D Υπόβαθρο – GET Data» που προσφέρει η GET στο portfolio της για την Έξυπνη Πόλη.

Το έργο για τον Δήμο Χανίων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόσκληση «ΑΤ08 Smart Cities».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών)» του εν λόγω έργου, το οποίο κατακυρώθηκε στην ένωση της GET και της ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, πραγματοποιείται η δημιουργία του νέου τρισδιάστατου Γεωχωρικού Υποβάθρου του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του Δήμου Χανίων, καθώς και η ένταξη αυτών στην υφιστάμενη Υ.Γε.Π. του Δήμου.

Με την ολοκλήρωση του έργου 400 km αστικών – περιαστικών – υπεραστικών οδών και 10 km πεζοδρόμων τρισδιάστατου υποβάθρου υψηλής ακρίβειας, θα είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες και τους πολίτες μέσω της υφιστάμενης Υ.Γε.Π. του Δήμου Χανίων.

Το έργο για τον Δήμο Πειραιά είναι χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την καταγραφή μέρους του οδικού Δικτύου του Δήμου μέσω πανοραμικών μετρητικών φωτογραφιών 360ο.

Με τη λύση αυτή θα συλλεχθούν τα επίπεδα δεδομένων (πληροφοριών) που απαιτούνται για μια σαφή κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν την πόλη. Με τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι δυνατή η ψηφιακή πλοήγηση στην πόλη, η επιθεώρηση και η αξιολόγηση τοποθεσιών χωρίς φυσική παρουσία. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής μετρήσεων αξιοποιώντας τις πανοραμικές φωτογραφίες.