Εφαρμογή του GET SDI PORTAL για την παρουσίαση δεδομένων αέριας ρύπανσης από την εφαρμογή 3D φωτοχημικών μοντέλων παρουσιάστηκε από τον Καθ. Δημήτρη Μελά του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. στο 3ο Air Quality Workshop που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του TEXAS A&M UNIVERSITY at QATAR στην Ντόχα στο Κατάρ στις 17 Μαρτίου 2016.  Στο Workshop παραβρέθηκαν ειδικοί σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της μέσης Ανατολής, τόσο από ερευνητικούς φορείς όσο και από τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
Η GET συμμετέχει στην ανάπτυξη ειδικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στο περιβάλλον του GET SDI PORTAL, με στόχο την ανάπτυξη επιχειρησιακών εργαλείων πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα παρέχουν πρόσβαση στην πληροφορία μέσω διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και υποδομών ανοικτών δεδομένων και επιχειρησιακής ανάλυσης.
To GET SDI PORTAL αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη θέαση και ανάλυση 4D δεδομένων (κατακόρυφα επίπεδα και χρόνος) παρέχοντας προηγμένα εργαλεία οπτικοποίησης και χωρικής ανάλυσης βασισμένα πάντα σε κοινά πρότυπα όπως OGC (WMS, WFS, WCS).