Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλανδρίου, ο οποίος όντας μακροχρόνιος πελάτης μας, έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή βασισμένη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, η υπάρχουσα υποδομή εμπλουτίστηκε με νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν σε ψηφιακά γεωαναφερμένα δεδομένα (Μελέτη Ρεματιάς, Πολεοδομικές Μελέτες υπό εξέλιξη/ στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων, δεδομένα αρίθμησης οδών καθώς και δεδομένα πράξεων αναλογισμού), συμπληρώνοντας το αρχειακό υλικό του Δήμου με πολύ σημαντικά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, με δεδομένη την ωριμότητα του συστήματος και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος, αναπτύχθηκαν εφαρμογές μέσω των οποίων καλύπτονται κάθετες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε

  • Εφαρμογή Αρίθμησης Οδών η οποία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη έκδοση έντυπου βεβαίωσης αρίθμησης οδού
  • Εφαρμογή Τραπεζοκαθισμάτων, μέσω της οποίας γίνεται η καταχώριση στοιχείων και συνοδευτικών τεκμηριωτικών εγγράφων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ),
  • Εφαρμογή διασύνδεσης με e-Άδειες (ΤΕΕ), η οποία επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από την εφαρμογή του ΤΕΕ.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η ανάπτυξη φωτογραφικού υποβάθρου αναφοράς για το υπόλοιπο του οδικού δικτύου του Δήμου. Τα δεδομένα εντάχθηκαν στην εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του αρθρώματος «Εικόνες 360ο» (όνομα της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων στην οποία μεταφορτώνονται οι εικόνες) στην υπάρχουσα υποδομή της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου, στην έκδοση για τα στελέχη του Δήμου.

Η εφαρμογή επιτρέπει:

  • τη θέαση των γεωγραφικών σφραγίδων ως σημεία στο χάρτη
  • την επιλογή σημείου
  • την προεπισκόπηση της εικόνας των 360ο σε ανεξάρτητο παράθυρο
  • την πλοήγηση σε διαδοχικές εικόνες στο ανεξάρτητο παράθυρο

την εμφάνιση βέλους προσανατολισμού στο χάρτη