Η GET υποστήριξε το FabSpace HackOnEarth προσφέροντας πρόσβαση σε δεδομένα Sentinel μέσω του Sentinel HUB API (https://lnkd.in/gmiVnxm). Κάθε εξουσιοδοτημένος είχε πρόσβαση μέσω API σε σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα διαμέσου OGC πιστοποιημένων υπηρεσιών (WMS/WMTS/WFS/WCS) που μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να παρέχεται ένα συγκερκιμένο σύνολο layers με διαφορετικές ρυθμίσεις https://lnkd.in/gYePtSg