Η GET έγινε μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Έχοντας ήδη σημαντική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα μέσω των έργων που υλοποιεί, π.χ. Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέσω συνεργασιών της με εταιρείες που εδρέυουν στην περιοχή, η GET θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να είναι μέλος του ΣΕΠΒΕ, ενός φορέα αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων των επιχειρήσεων πληροφορικής, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.