Η GET στρατηγικά έχει επιλέξει να διατηρεί ενεργό το υπάρχον πελατολόγιό της, γεγονός που προϋποθέτει ότι πρέπει να αποδεικνύει τη συνέπεια της στον υπάρχοντα πελάτη – συνεργάτη όσον αφορά ένα φάσμα δεσμεύσεων και χαρακτηριστικών όπως: Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η υλοποίηση όσων τεχνικά και οικονομικά έχουν συμφωνηθεί, η τεχνογνωσία, η ευελιξία, η αμεσότητα, η ποιότητα και η υποστήριξη.

Ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε σε ανανέωση της συνεργασίας με την GET, για τη συντήρηση της υφιστάμενης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.ΓΕ.Π.), αλλά και την επέκταση αυτής.

Η υποδομή φιλοξενεί ήδη πλήθος γεωχωρικών δεδομένων και εξυπηρετεί λειτουργίες του Δήμου σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς αποτελεί τη βάση για τις κάθετες εφαρμογές που παρέχει η GET στο Δήμο Χαλανδρίου και αφορούν στην Εφαρμογή Υποστήριξης Πολεοδομίας GET e-POLEO και στην Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας GET WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS.

Στο πλαίσιο του νέου έργου, με δεδομένη την ωριμότητα του συστήματος και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος, θα πραγματοποιηθεί επέκταση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης Υ.ΓΕ.Π. και αξιοποίηση αυτής σε θέματα Πολιτικής Προστασίας αλλά και διαχείρισης των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.