Επιστημονικές Δημοσιεύσεις / Παρουσιάσεις

Τίτλος: Το τεχνολογικό πλαίσιο που προσδιορίζει ο OGC για την Έξυπνη Πόλη
Συνέδριο: 4o Technology Forum (2017)
Συγγραφείς: Γαβριήλ Μαυρέλλης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: Earth Observation and Monitoring solution as a Service
Συνέδριο: The Next Society (2017)
Συγγραφείς: Gabriel Mavrellis
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: GETOpenDAta: πλατφορμα διαθεσης και αναλυσης δορυφορικων δεδομενων sentinel-2
Συνέδριο: 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον (2017)
Συγγραφείς: Παναγιώτης Συμεωνίδης, Γαβριήλ Μαυρέλλης, Θεόδωρος Βάκκας, Συμεών Τασκάρης, Ελένη Αθανασοπούλου
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: Χαρτογραφικά Εργαλεία Ανοιχτού Κώδικα της GET
Συνέδριο: 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον (2017)
Συγγραφείς: Γαβριήλ Μαυρέλλης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: H αξιοποίηση των ελεύθερων δορυφορικών δεδομένων Sentinel για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και το στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων προστασίας
Συνέδριο: Safe Athens (2017)
Συγγραφείς: Γαβριήλ Μαυρέλλης, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Θεόδωρος Βάκκας
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: GET-SENTINEL HUB: DELIVERING COPERNICUS EO DATA THROUGH OPEN SOURCE TECHNOLOGY
Συνέδριο: 5ο Διεθνές συνέδριο Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής (2017)
Συγγραφείς: Gabriel Mavrellis, Grega Milcinski
Παρουσίαση: []
Τίτλος: OPERATIONAL USE OF OPEN SATELLITE DATA FOR MARINE WATER QUALITY MONITORING
Συνέδριο: 5ο Διεθνές συνέδριο Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής (2017)
Συγγραφείς: Panagiotis Symeonidis, Theodoros Vakkas
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
Συνέδριο: 9o Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS (2016)
Συγγραφείς: Θεόδωρος Βάκκας, Συμεών Καμηλιέρης, Ειρήνη Μανουσάκη, Στυλιανή Παχάκη, Γαβριήλ Μαυρέλλης, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Γεωργία Παπαδάκη, Βασίλειος Δεσποτάκης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συνέδριο: 9o Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS (2016)
Συγγραφείς: Παναγιώτης Συμεωνίδης, Συμεών Τασκάρης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: Ελληνική πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ Web Mapping GET SDI Portal
Συνέδριο: 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Συγγραφείς: Θεόδωρος Βάκκας, Συμεών Καμηλιέρης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: Ανοιχτά δεδομένα και Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριώ: Συνδυαστική λύση για τις οδηγίες PSI & INSPIRE και των αντίστοιχων Ελλνηνικών Νόμων 3882/10 & 4305/14
Συνέδριο: 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Συγγραφείς: Γαβριήλ Μαυρέλλης, Γεωργία Παπαδάκη
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]
Τίτλος: Χαρτογραφική παρουσίαση και διαχείριση δεδομένων Περιβαλλοντικών Προγνώσεων: Πρόγνωση Καιρού
Συνέδριο: 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Συγγραφείς: Παναγιώτης Συμεωνίδης, Συμεών Τασκάρης
Παρουσίαση: [Αρχείο παρουσίασης]