Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών των Δήμων, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων.

1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη έξυπνη πόλη

ΠΕΛΑΤΕΣ

Σχετικά Έργα

Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής

Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής

Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου NETCASTLE

Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου NETCASTLE

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων θαλάσσιου περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων θαλάσσιου περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Χολαργού – Παπάγου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Χολαργού – Παπάγου

Πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων προγνωστικών περιβαλλοντικών μοντέλων για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων προγνωστικών περιβαλλοντικών μοντέλων για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Σύστημα αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού, πολύ υψηλής οριζόντιας ανάλυσης

Σύστημα αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού, πολύ υψηλής οριζόντιας ανάλυσης

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαχείρισης των μετρήσεων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαχείρισης των μετρήσεων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για την εταιρεία Enveco A.E.

Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για την εταιρεία Enveco A.E.

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και του δικού σας Δήμου

Επικοινωνήστε μαζί μας!