Κεντρική Διοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα (OGC), σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE και εθνικούς νόμους (ν.3882/2010) και Πύλων Ανοικτών Δεδομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία PSI και εθνικούς νόμους (ν.4305/2014).

1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη διοίκηση

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και του δικού σας Τμήματος Διοίκησης

Επικοινωνήστε μαζί μας!