Πιστοποιήσεις

Η GET διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001. Είναι πιστοποιημένη από το 2010 εφαρμόζοντας τα πρότυπα του ISO 9001 στις καθημερινές της λειτουργίες και εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει, το λογισμικό που αναπτύσσει (π.χ. GETSDI Portal) αλλά και τις υπηρεσίες απομακρυσμένης φιλοξενίας υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων που προσφέρει.

Η GET έχει πιστοποιηθεί από την Boundless και διαθέτει πιστοποίηση για την τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών (τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση, συντήρηση, ανάπτυξη εφαρμογών) καθώς και στην υλοποίηση έργων με τη χρήση και παραμετροποίηση της OpenGeo Suite που συνδυάζει τα πλέον διαδεδομένα λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικά Γεωπληροφορικής (PostGIS, QGIS, Geonetwork, Geoserver, GeoWebCache, Geonode, OpenLayers, GeoExt).

Memberships

Το OGC® είναι μια παγκόσμια ένωση εταιρειών, κυβερνητικών φορέων και πανεπιστημίων, που συμμετέχουν σε μια συναινετική  διαδικασία για την ανάπτυξη δημόσια διαθέσιμων πρότυπων διεπαφών. Τα πρότυπα OGC® υποστηρίζουν διαλειτουργικές λύσεις οι οποίες δίνουν γεωχωρική υπόσταση στο διαδίκτυο, σε wireless και location-based υπηρεσίες, καθώς και στην Πληροφορική αυτή καθαυτή. Τα πρότυπα ενισχύουν όσους αναπτύσσουν τεχνολογία, έτσι ώστε να κάνουν πολύπλοκες χωρικές πληροφορίες και υπηρεσίες προσβάσιμες και χρήσιμες για όλων των ειδών τις εφαρμογές.

Το Ινστιτούτο Ανοιχτών Δεδομένων προωθεί και υποστηρίζει την εξέλιξη της κουλτούρας των ανοιχτών δεδομένων για τη δημιουργία οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας. Το Ινστιτούτο Ανοιχτών Δεδομένων απαρτίζεται από μέλη παγκόσμιας κλάσης που συνεργάζονται καλλιεργώντας νέες ιδέες προωθώντας την καινοτομία και δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν και να υποστηρίξουν τα ανοιχτά δεδομένα.

To si-Cluster είναι δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Η GET συνδράμει στην αποστολή του si-Cluster με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών & λύσεων διαχείρισης και διάχυσης ανοικτών δεδομένων, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με τεχνολογίες ανοικτών προτύπων και λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ.

Αναγνωρίζοντας την σημασία του τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών της για πλήθος τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας η ΕΒΙΔΙΤΕ στοχεύει στην μεγιστοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανικής συμμετοχής σε ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Διαστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην βιομηχανική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 και είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε όλη τη διάρκεια της μέχρι σήμερα λειτουργίας του αποτελεί το μοναδικό συλλογικό όργανο αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων των επιχειρήσεων πληροφορικής, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας