Καριέρα

H GET προσφέρει φιλικό, πολυδιάστατο & σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στον τομέα της Γεω-Πληροφορικής. Η Εταιρεία διέπεται από τους κανόνες των ίσων ευκαιριών στην εργασία.

Eάν ενδιαφέρεστε να δουλέψουμε μαζί, σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αναλυτικό σας βιογραφικό διαμέσου fax, ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ακολουθούν στο τέλος.

Η Εταιρεία αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση υπαρχόντων ή μελλοντικών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς.

Η GET προτρέπει φοιτητές & σπουδαστές να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να τους παρέχουμε υποστήριξη στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών ή να εργασθούν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Αυτή τη χρονική περίοδο δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, ωστόσο μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο fax 2106663979 και αν προκύψει ανάγκη για νέα θέση εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.