Καριέρα

H GET προσφέρει φιλικό, πολυδιάστατο & σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στον τομέα της Γεω-Πληροφορικής. Η Εταιρεία διέπεται από τους κανόνες των ίσων ευκαιριών στην εργασία.

Επιπλέον των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας που στην παρούσα φάση αναζητούμε να στελεχώσουμε, εάν ενδιαφέρεστε να δουλέψουμε μαζί, σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αναλυτικό σας βιογραφικό διαμέσου fax, ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ακολουθούν στο τέλος.

Η Εταιρεία αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση υπαρχόντων ή μελλοντικών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς.

Η GET προτρέπει φοιτητές & σπουδαστές να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να τους παρέχουμε υποστήριξη στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών ή να εργασθούν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Ανοιχτές Θέσεις:

Full Stack Developer

Κωδ. FSD-GET

Περιγραφή
Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Γεωπληροφορικής της Εταιρείας, ενισχύοντας την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών. Θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και παραμετροποίηση (γεω)πληροφοριακών συστημάτων.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη & Τεκμηρίωση Eφαρμογών
 • Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών
 • Εκπαίδευση/Υποστήριξη χρηστών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού Python και Java
 • Βασικές γνώσεις Android
 • Καλή γνώση διαχείρισης Linux
 • Βασικές γνώσεις Apache Tomcat™
 • Βασικές γνώσεις html, javascript, XML
 • Εξοικείωση με Αντικειμενοσχεσιακά Συστήματα Βάσεων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και γλώσσα SQL

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εξοικείωση με συστήματα και έννοιες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Γνώση ΕΛ/ΛΑΚ Γεωπληροφορικής (PostGIS, GeoServer, GDAL)
 • Γνώση τεχνολογιών ESRI
 • Μεταπτυχιακές σπουδές

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης Όρεξη για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης.

System Administrator/Developer

Κωδ. SAD-GET

Περιγραφή
Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Γεωπληροφορικής της Εταιρείας, ενισχύοντας την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών. Θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και παραμετροποίηση (γεω)πληροφοριακών συστημάτων.

Αρμοδιότητες

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών
 • Διαχείριση υποδομών virtualization
 • Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Εκπαίδευση/Υποστήριξη χρηστών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Καλή γνώση administration σε διάφορες διανομές Linux
 • Καλή γνώση τεχνολογιών virtualization
 • Καλή γνώση δικτύων και ασφάλειας
 • Καλή γνώση Apache, Tomcat, IIS
 • Καλή γνώση σε Αντικειμενοσχεσιακά Συστήματα Βάσεων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και γλώσσα SQL
 • Βασικές γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού Python και Java

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εξοικείωση με συστήματα και έννοιες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Γνώση ΕΛ/ΛΑΚ Γεωπληροφορικής (PostGIS, GeoServer, GDAL)
 • Γνώση τεχνολογιών ESRI
 • Μεταπτυχιακές σπουδές

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης
 • Όρεξη για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης.